dinsdag 19 juli 2011

Klutenplas

Alex Visschering liet ons in zijn programma Pronkjewailtjes, de Klutenplas bij Den Andel in Groningen zien.

De Klutenplas ligt pal achter de zeedijk ten noordoosten van Westernieland. Bij de ophoging van de zeedijk midden jaren '80 is de dijk hier 'rechtgetrokken', de scherpe hoek tussen de Noordpolder en de Linthorst Homanpolder is verdwenen. Het driehoekig stukje ex-kwelder dat daarbij is ontstaan (ca. 6 ha. groot) is door de St. Het Groninger Landschap indertijd op speelse wijze vergraven met ophogingen en waterpartijen.

In 1998 is aan de westkant van de Klutenplas in de Linthorst Homanpolder een landbouwperceel van ruim 11 ha. aangekocht voor inrichting. Deze landbouwgrond heeft sinds september 2004 een ware metamorfose ondergaan.
De oude zeedijk van de Linthorst Homanpolder is over de hele lengte ca. 500 meter in westelijke richting verplaatst. Anders dan in de oude Klutenplas is het in het nieuwe gedeelte de structuur aangebracht van de buitendijks gelegen kweldergronden, nl. sloten en legakkers. Verder is er een vijver gegraven. De dijk is ingezaaid met gras, op het oorspronkelijke landbouwperceel verwacht men de komst van brakwaterplanten.

De inrichting is een van de compenserende maatregelen voor het verlies van natuurgebied met brakwater als gevolg van de uitvoering van het zoetwaterplan. In het groeiseizoen wordt zoet IJsselmeerwater door Noord Groningen gepompt om de verzilting tegen te gaan.

De toegang tot de Klutenplas is niet vrij. Wel kan men vanaf de zeedijk het gebied uitstekend overzien.

Vanmiddag zijn mijn vrouw en ik er direct heen gegaan want dit wilden we ''live'' zien.

Alex had gelijk zoals altijd want het gebied is fenomenaal, doodstil en een prachtig vogelgebied
We zagen er zelfs vanmiddag een 20 lepelaars staan, kijk maar goed naar de witte vogels op een poot langs de waterkanten!!

Natuurlijk was ik weer zeer in mijn sas met mijn camera, kijk maar even mee!1 opmerking: