woensdag 9 juni 2010

Sacha Landkroon huisdichter R.U.G. neemt afscheid van Driek van Wissen


Ook Rijks Universiteit Groningen huisdichter Sacha Landkroon bracht een poetisch laatste eer en groet aan grootmeester Driek van Wissen.
De afgelopen week verschenen in de UK:


Huiswaarts

Bewegingsloos en nochtans diep bewogen
ontving ik deze week een vreselijk bericht.
Een groot poƫet had Hollands vergezicht
verruild voor wolkenlucht en regenbogen.

Een week tevoren had hij met zijn fiets
bijkans mijn iele lijf omver gereden.
Een simpel ‘dag collega’ om de schreden
te vervolgen, altijd weer op weg naar iets.

Wij deelden samen slechts een handvol dagen
maar onderling ontstond een band in taal
die onbewust soms geestig of banaal
ontaarde in een kwistig pak kwinkslagen.

Ik hoopte nog dat informatietekort
de journalisten de mist in deed gaan
dat stiekem ver van Groningen vandaan
een dubbelganger aardwaarts was gestort.

Maar ieder wist: jij kende je gelijke niet.
Een dichter die in humoristische trant
zijn eigen verscheiden beschrijft in de krant
valt in Stad noch omliggend gebied

door geen enkele schepper uit te Wissen.
Dag beste Driek, ik zal je missen.

Sacha Landkroon huisdichter R.U.G. studiejaar 2009-2010

2 opmerkingen: