donderdag 22 december 2016

Sterk staaltje polderen!!!

Garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben een nieuwe vergunning gekregen in het kader van de Natuurbeschermingswet. De vergunning geldt voor zes jaar en dat is langer dan tot nu toe het geval was.
De langere vergunningsduur moet zorgen voor grotere zekerheid bij de garnalenvissers. Die kunnen daardoor meer investeren in nieuwe en meer duurzame vistechnieken.

Maatregelen
Als tegenprestatie voor de nieuwe vergunning moeten de vissers een aantal technische maatregelen nemen. Zo moeten ze vissen met grotere maaswijdte om de bijvangst te verminderen, komt er een beperking van de vistijd en komt er een verplichting om lichtere tuigen te ontwikkelen. Ook moeten de schepen vanaf 1 januari een zogeheten blackbox met plaatsbepaling aan boord hebben.

De afspraken zijn gemaakt tussen vertegenwoordigers van overheden, natuurorganisaties en vissers. 'Het verlenen van de vergunning door het ministerie van Economische Zaken is een enorme impuls voor het vertrouwen in elkaar' zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Staghouwer is de voorzitter bij de gesprekken over de Waddenzee. Hij ziet de overeenkomst tussen de partijen als een sterk staaltje polderen: 'Het was een lastige klus maar het is mooi dat het gelukt is'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten