zondag 31 juli 2011

Vakantie 6Het Brinkfestijn in Annen bleek een dood ordinaire rotzooi markt te zijn waar gigantisch veel mensen op af kwamen.
De woorden die ik het meest op ving waren camping, camping en nog een camping, dan ben je er effe uut, en moiiiiiiiiiiiiii.
Voor de rest liet het volk zich de te koop aangeboden vreterijen goed smaken, zich niet drukmakend over de omvang problemen die nu al duidelijk zichbaar waren

We hebben een rondje door de troep gemaakt, daarna direct de thuisreis aanvaard.
Nog lekker in de tuin gewerkt, waar zoon Sacha al een heel groot begin gemaakt had met snoeien knippen en heggen scheren!!

Ewout Bessebal Reportage 23
Er gaat niets boven Groningen!!
man man wat een zooitje!!

Ewout Bessebal, onze razende en sneller dan zijn eigen schaduw lopende stadsvriend, kwam weer eens hevig transpirerend bij mij langs om mij de volgende vraag te stellen.

Is het nou normaal dat de firma Bo-Rent aan de Friesestraatweg in Groningen de hele straat aldaar terroriseert met hun parkeerbeleid.
Wat is er dan, vroeg ik hem.

Sinds de firma Bo-Rent allerlei soorten auto's verhuurt omdat de verhuur van werktuigen schijnbaar niet meer lonend is, staat de Friesestraatweg (aan het eind) helemaal vol met geparkeerde rode Bo-Rent verhuur auto's.
Ze zullen zelf wel zeggen dat er wegenbelasting betaald wordt, maar een beet a-sociaal is het wel om zoals vandaag 9!!! parkeerplekken te annexeren, terwijl het bedrijf achter het pand parkeer ruimte genoeg heeft!!
Het is nog een heel lelijk gezicht ook voor de omwonenden, overal waar ze kijken zien ze die rode reclame mobielen

Kijk maar vervolgde Ewout zijn verhaal, ik maakte er een paar foto's van dan kan je zien wat ik bedoel en dat ik GELIJK heb

Ja, zei ik, dat heb je, terwijl Ewout alweer weg rende op zoek naar ander onrecht in het groningse

zaterdag 30 juli 2011

Vakantie 5 De Punt van Reide
Wij gingen vanmiddag voor de allereerste keer naar de Punt van Reide en zagen daar tot onze ongelofelijke verbazing niet 2, niet 10, maar 103 zeehonden op de dijk liggen, de beesten lagen ongeveer 25 meter voor ons op een strandje. Op de foto's kan je duidelijk zien dat ze ons in de gaten hielden maar ons verder negeerden, om onze middag helemaal schitterend te maken verbleven aan de andere kant van de dijk ook nog eens een kleine 100 lepelaars op een eilandje in de Eems.
Ik meen het eerlijk als ik zeg dat onze middag niet meer stuk kon.
Zo iets hebben we zelfs op de zeehonden excursie afgelopen woensdag niet gezien. Het schijnt heel ongebruikelijk te zijn dat de zeehonden er lagen terwijl het ook nog eens hoog water was in de Dollard.

De Punt van Reide is een Nederlands schiereilandje, dat behoort tot de gemeente Delfzijl en ligt tussen de Dollard en de Eems nabij Termunten.

De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hierop lagen eertijds twee dorpen: Oosterreide en Westerreide. Het schiereiland bestaat grotendeels uit kwelders. Aan het eind bevinden zich enkele wierden. Volgens de 17e eeuwse historicus Ubbo Emmius liep de Reider Ee (het verlengde van de Westerwoldse Aa) tussen beide dorpen Ooster- en Westerreide door. De beroemde Duitse abdij Werden aan de Roer had aantoonbaar sinds de negende of tiende eeuw enkele bezittingen in Oosterreide. Deze goederen waren waarschijnlijk in het bezit gekomen door de prediker Liudger die in de Groninger kuststreek missiewerk had verricht. Werden bezat ook het patronaatsrecht van de kerk van Oosterreide. In 1256 werd dit recht overgedragen aan het klooster van Palmaer.

Van 1580 tot 1594 lagen er twee versterkte schansen, de één rondom de kerk van Westerreide en de ander 240 m verder aan de zeekant. De dorpen waren toen al verdwenen. Dit verklaart waarom men de schans aanlegde op het kerkhof van Westerreide. Op 24 juni 1589 werden beide schansen door graaf Willem Lodewijk veroverd. Beide schansen werden omgebouwd tot een goed verdedigbare schans met vier bastions. In Reide lag bovendien tot aan het begin van de 16e eeuw een nonnenklooster van de Augustijnerorde. Het klooster had daar minimaal sinds 1376 gestaan.

In de jaren 1970 werd voor 30 miljoen gulden op de Punt een sluizencomplex aangelegd, dat water zou ontvangen van een aan te leggen buitendijks kanaal. Dit kanaal is uiteindelijk vanwege milieubezwaren nooit aangelegd en de sluis is afgebroken.

De Punt van Reide is tegenwoordig natuurgebied en in beheer bij Het Groninger Landschap

Natuurlijk stond ik weer te likkebaarden met mijn professionele lensje op de Canon!!

vrijdag 29 juli 2011

Gesigneerd Exemplaar 45
Iedere gek zo zijn gebrek. Ik mag heel graag een boek of een cd/dvd/album door de auteur of artiest laten signeren. Veel gesigneerde exemplaren staan al bij mij in de kast.

Hier is exemplaar nummer 45, een vrienden boekje van ''Die Toffe Gasten'', het duo bestaat uit Stefan Nieuwenhuis en Karel ten Haaf.
Zoals jullie kunnen lezen zijn de boekjes genummerd, en heb ik nummer 114

Ik kreeg het boekje tijdens de manifestatie 'Dichters in de Prinsentuin" in Groningen.