maandag 20 december 2010

December diner


Decemberdiner van de Rijks Universiteit Groningen.

Oud huisdichter Sacha Landkroon kreeg de eervolle uitnodiging te dineren en voor te dragen tijdens het December diner op maandag 20 december 2010.

Ieder jaar in december biedt het College van Bestuur een feestelijk diner aan. De genodigden zijn medewerkers en studenten die zich in de voorgaande twaalf maanden hebben onderscheiden of bijzonder verdienstelijk gemaakt. De leden van het College willen op deze avond hun waardering en erkentelijkheid daarvoor laten blijken.

Decemberdiner
Uitgenodigd worden onder meer mensen die een prijs, een onderscheiding, een onderzoekssubsidie of een andere vorm van eerbetoon hebben ontvangen. Andere gasten worden gevraagd omdat ze een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op wetenschappelijk gebied of anderszins (zoals sportief of cultureel). Een gemeenschappelijk kenmerk is dat alle genodigden – soms achter de schermen - veel hebben betekend voor de universiteit.

Het aantal bezoekers van het Decemberdiner is ruim honderd. Zij zijn door hun faculteit of dienst voorgedragen of rechtstreeks door het College. Andere aanwezigen zijn leden van het College van Bestuur, het College van Decanen, het Presidium van de Universiteitsraad en andere vertegenwoordigers van de universitaire gemeenschap. Gezien het grote aantal personen is het helaas niet mogelijk partners eveneens uit te nodigen.

Het diner vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw en begint met een aperitief. Er is een maaltijd met verschillende gangen. De avond wordt opgeluisterd met muzikale intermezzi en gesproken tussendoortjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten