zondag 10 november 2013

Kuifaalscholver in de haven van Lauwersoog.

Kuifaalscholver

Overige namen
Shag, Phalacrocorax aristotelis
Orde
Pelecaniformes
Familie
Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
Status
Jaargast. Doortrekker, winter- en zomervogel in uiterst klein aantal
Rode Lijst
Nee 

Informatie

De kuifaalscholver is iets kleiner dan de aalscholver en komt eigenlijk alleen voor aan de kusten van Europa, zelden in het binnenland. Het is een zeldzame najaars- en wintergast die alleen door de geoefende vogelaar ontdekt wordt omdat hij zoveel lijkt op de veel algemenere aalscholver. Hij onderscheidt zich van de aalscholver door het iets kleinere postuur, de dunne snavel en het ontbreken van naakte washuid tussen het oog en de snavel. Dit laatste is alleen goed waar te nemen als de vogel dichtbij zit. Bekende plekken in Nederland waar regelmatig kuifaalscholvers gezien worden zijn de Pier van IJmuiden in Noord-Holland en Neeltje Jans in Zeeland.

Algemeen

Overige namen
Shag , Phalacrocorax aristotelis
Orde
Pelecaniformes
Familie
Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
Status
Jaargast. Doortrekker, winter- en zomervogel in uiterst klein aantal
Europese verspreiding
Langs de meeste Atlantische kusten van Europa en in de Middellandse zee.

Leefomgeving en voedsel

Biotoop
Kust
Voedsel- en broedbiotoop
Kuifaalscholvers hebben een voorkeur voor stenige kustbeschermingen zoals pieren, havenmondigen en werk-eilanden alwaar ze tussen de stenen duiken naar hun favoriete vis, boJtervis, zeedonderpad en puitaal. Ze zijn zelden aan te treffen bij zandstranden.
Voedsel
Uitsluitend vis

Broeden

Broedperiode
Maart-september
Koloniebroeder
Ja
Aantal legsels
1
Aantal eieren
3-6

Vogeltrek

Overwinteringsgebied
Broedgebied is overwinteringsgebied
 
Mijn vrouw en ik zagen de kuifaalscholver vanmiddag in de haven van Lauwersoog. Ik maakte foto's van deze mooie en, voor Nederland, zeldzame vogel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten